About

At a Glance

Hva er en privat etterforsker? En privat etterforsker (skrives også privatetterforsker) kalles også for privatdetektiv og PI (Engelsk: Private Investigator). De er fagfolk med en bakgrunn fra politi, juss, militæret og liknende. Det som kjennertegner en privatetterforsker er at han eller hun er eksperter på etterforskning. De er ofte med på å undersøke, forske og å utføre overvåking. En PI eller privatetterforsker besitter juridisk og etisk kompetanse for å sørge for at en etterforskning foregår innenfor lovens rammer. Den informasjon som samles inn kan betraktes som bevis i en rettssak for en domstol. Private etterforskere har ofte sertifiseringer og er medlem av større organisasjoner for å kunne utføre sitt arbeid. I noen land kreves det også lisenser, dette gjelder ikke i Norge. Typer av private etterforskere Privatetterforskere jobber for ulike enkeltpersoner , advokater , bedrifter og etater , for å bekrefte eller avkrefte opplysninger . Privatetterforskere (Engelsk: PI) har tradisjonelt tatt på seg alle typer saker som de ble leid inn for å utføre. Men idag har også privatetterforsker som jobb å finne den rette eksperten til ditt formål. Være seg skriftekspert, det beste DNA-laboratoriet o.l. Noen etterforskere spesialiserer seg på cyber kriminalitet, juss og lov, corporate etterforskning og økomisk utroskap.

Specialties

What We Do Best

Connect

Join Our Network

Pb. 309 Sentrum
Oslo, Norway
4721930558